Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanma Komitesi

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Üyeleri 15.05.2018 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda üç yıl için, seçilmiş olup görev ve yetkileri şirket esas sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre belirlenmiştir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2018 tarih ve 9589 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Nevres Erol Bilecik
Yönetim Kurulu Üyesi Attila Kayalıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi Salih Baş
Yönetim Kurulu Üyesi Halil Duman
Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Küçükgirgin
Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi Berrin Önder
Bağımsız Yön. Kurulu Üyesi Adnan Kürşat Selimoğlu

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Komite Başkanı (Bağımsız Üye) Berrin Önder
Komite Üyesi (Bağımsız Üye) Adnan Kürşat Selimoğlu

Kurumsal Yönetim Komite Üyeleri

Komite Başkanı (Bağımsız Üye) Berrin Önder
Komite Üyesi Salih Baş
Komite Üyesi Halil Duman
Komite Üyesi Kerim Işık

Riskin Erken Saptanması Komite Üyeleri

Komite Başkanı (Bağımsız Üye) Berrin Önder
Komite Üyesi Salih Baş
Komite Üyesi Attila Kayalıoğlu
Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan
Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz. © Copyright Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş. Tüm hakları saklıdır.