Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 23.000.000 TL olan sermayesi 4.000 TL tutarındaki A Grubu nama yazılı ve 22.996.000 TL tutarındaki B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır A Grubu payların yönetim kurulu seçiminde imtiyaz mevcut olup B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. A grubu nama yazılı hisse senetleri Desbil Teknolojik Ürünler Dağıtım A.Ş.’ ye aittir.

Ortaklık yapısının detayı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Hissedar Ülkesi Pay Oranı (%) Hisse Adedi Hisse Nominal Değeri (TL)
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. T.C. % 49,13 11.300.994 11.300.994
Halka Açık   % 50,87 11.699.006 11.699.006
TOPLAM   % 100 23.000.000 23.000.000

 

Bu sitenin içeriğinin kopyalanması ve yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. İşbu sitenin içeriğindeki herhangi bir hata ve yanlışlıktan
Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş. sorumlu tutulamaz. © Copyright Despec Bilgisayar Paz. Tic. A.Ş. Tüm hakları saklıdır.